Daihatsu Terrios Kid ( ) 🔴 Daihatsu
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Daihatsu Terrios Kid ( )

Daihatsu Terrios Kid ( )

Daihatsu Terrios Kid

C Daihatsu Terios KID , 0,7 , , , 2004 .

- - (.) (.)
5,0 - 12,012006000-14400
3,512004200
1,012001200
2,812003360
1,012001200

, - , 437 (2) . , .