Daihatsu Terrios Kid , Daihatsu Terrioskid, - Tokyogarage.ru
OILDaihatsu Terrios Kid
Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

C Daihatsu Terios KID , 0,7 , , , 2004 .

- - (.) (.)
5,0 - 12,012006000-14400
3,512004200
1,012001200
2,812003360
1,012001200

, - , 437 (2) . , .