( ) Daihatsu Terrios Kid , Daihatsu Terrioskid, - Tokyogarage.ru
OIL( ) Daihatsu Terrios Kid
( ) Daihatsu Terrios Kid

( ) Daihatsu Terrios Kid

( ) Daihatsu Terrios Kid

C Daihatsu Terios KID , 0,7 , , , 2004 .

- - (.) (.)
( )1,812002160
( )1,812002160
( )1,012001200
( )1,012001200
( )1,012001200
( )2,212002640
1,012001200
1,012001200
2,012002400
2,012002400
0,71200840
2,012002400
2,012002400
2,012002400
2,012002400
1,512001800
1,512001800
2,012002400
2,012002400
3,512004200
1,012001200
1,012001200

, - , 437 (2) . , .