Daihatsu Terrios Kid - Daihatsu
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

C Daihatsu Terios KID , 0,7 , , , 2004 .

- - (.) (.)
7,012008400
12,9120015480
2,512003000
2,012002400
2,512003000
5,012006000
7,212008640
6,012007200
6,012007200
7,012008400
4,012004800
2,012002400
7,012008400
1,212001440

, - , 437 (2) . , .