Daihatsu Terrios Kid , Daihatsu Terrioskid, - Tokyogarage.ru
OILDaihatsu Terrios Kid
Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

C Daihatsu Terios KID , 0,7 , , , 2004 .

- - (.) (.)
/ 13,0120015600
16,0120019200
3,0 - 8,012003600-9600
2,0 - 20,012002400-24000
0,5 - 12,01200600-14400
3,012003600
3,0 - 8,012003600-9600
3,0 - 14,012003600-16800
2,012002400
4,012004800
4,012004800
3,512004200
5,012006000
6,0 - 10,012007200-12000
.3,512004200
2,512003000
4,212005040
7,012008400
2,512003000

, - , 437 (2) . , .