Daihatsu Terrios Kid - Daihatsu
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

Daihatsu Terrios Kid

C Daihatsu Terios KID , 0,7 , , , 2004 .

-

- - (.) (.)
1,5812001896
2,5812003096
2,5812003096
1,5812001896
3,5812004296
5,912007080
9,58120011496
2,012002400
33,8120040560
8,83120010596
3,5812004296
18,0120021600
3 3,5812004296
15 7,512009000
30 13,0120015600
2,2212002664
2,2212002664
2,2212002664

, - , 437 (2) . , .