( ) Space Wagon , Mitsubishi Spacewagon, - Tokyogarage.ru
OIL( ) Space Wagon