Honda Civic , Honda Civic, - Tokyogarage.ru
OILHonda Civic
Honda Civic

Honda Civic

Honda Civic

C Honda Civic 1,6 , , , 2004 .

- - (.) (.)
6,0 - 10,016009600 - 16000
6,0 - 10,016009600 - 16000
2,516004000
0,51600800
2,016003200
0,61600960
0,61600960
0,61600960
0,816001280
0,61600960
0,31600480
0,5 - 20,01600800-32000
4,516007200
2,016003200
1,016001600
0,5 - 20,01600800-32000

, - , 437 (2) . , .