- Mitsubishi , Mitsubishi - Tokyogarage.ru
OIL- Mitsubishi

- Mitsubishi

«Mitsubishi Motor Corporation» - , . , . , , .

, , , .

  Mitsubishi

- « », . , «», .

, , , Mitsubishi, .

« » , , . Mitsubishi , - , , , , .

, Mitsubishi , . – « », Mitsubishi ( ), , .

  Mitsubishi

, , ( ).

, , , . .

« » : . , , , «» , « » ( : , ).

, , , : Mitsubishi, , . , , Mitsubishi . «» , , , .

Mitsubishi -

, , - , . , ( ), , , . , «», , Mitsubishi ( ),

, «» , . : , . ( ) .

, , , . , Mitsubishi, .

, . , ( ). , - , « ».

- - (.) (.)
( ) 0,3 - 0,6 1200 - 1400 360 - 720
( ) 0,9 - 2,9 1200 - 1400 1080 - 4060
0,3 - 0,5 1200 - 1400 360 - 700
0,9 - 1,2 1200 - 1400 1080 - 1680
0,5 - 1,5 1200 - 1400 600 - 2100
0,4 - 1,1 1200 - 1400 480 - 1540
0,5 - 1,6 1200 - 1400 600 - 2240
0,5 - 2,5 1200 - 1400 600 - 3500
0,4 - 2,4 1200 - 1400 480 - 3360
( ) 4,0 - 6,7 1200 - 1400 4800 - 9380
0,2 - 0,4 1200 - 1400 240 - 560
0,5 - 0,9 1200 - 1400 600 - 1260
() 0,4 - 0,7 1200 - 1400 480 - 980
1,3 - 2,5 1200 - 1400 1560 - 3500
0,9 - 1,4 1200 - 1400 1080 - 1960
2,5 - 3,4 1200 - 1400 3000 - 4760

, - ( Mitsubishi) , 437 (2) . , .