- Mitsubishi , Mitsubishi - Tokyogarage.ru
OIL- Mitsubishi

- Mitsubishi

Mitsubishi . (, ) ( , ). .

. 1990- , , . , , , . – .

, , , . , , . « » , Mitsubishi .

. , . , , .

Mitsubishi

1. . Mitsubishi, . , . , , .

2. . . , , . , .

« » , , , . Mitsubishi . , , . , .

3. . . , , . .

, , . , . , .

4. . Mitsubishi , , , – , , . , , , , .

– , , .

- - (.) (.)
2,0 1000 2000
2,3 1000 2300
1,8 1000 1800
15,9 1000 15900
7,9 1000 7900
6,2 1000 6200
7,1 1000 7100
1,5 1000 1500
17,7 1000 17700
1,5 1000 1500
7,2 1000 7200
18,1 1000 18100
10 . 1 . 2,0 1000 2000
20 . 2 . 5,1 1000 5100
20 . 2 . 8,0 - 12,0 1000 8000-12000
, 20 1000 20000
1,6 1000 1600
2,0 - 7,0 1000 2000-7000
2,0 - 7,0 1000 2000-7000

, - ( ) , 437 (2) . , .