Mitsubishi Endeavor () 🔴 Mitsubishi
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Mitsubishi Endeavor ()

Mitsubishi Endeavor ()

Mitsubishi Endeavor

C Mitsubishi Endeavor, 3,8 , , , 2006 .

- - (.) (.)
10,7140014980
12,8140017920
2,014002800
2,014002800
2,014002800
10,7140014980
7,2140010080
4,514006300
8,0140011200
11,2140015680
6,014008400
2,014002800
10,0140014000
2,514003500

, - , 437 (2) . , .