Mitsubishi Endeavor () - Mitsubishi
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Mitsubishi Endeavor ()

Mitsubishi Endeavor ()

Mitsubishi Endeavor

C Mitsubishi Endeavor, 3,8 , , , 2006 .

- - (.) (.)
6,0 - 10,014008400 - 14000
6,0 - 10,014008400 - 14000
2,014002800
0,51400700
2,014002800
0,61400840
0,61400840
0,61400840
0,814001120
0,61400840
0,41400560
0,5 - 25,01400700-35000
4,514006300
4,014005600
1,014001400
0,5 - 25,01400700-35000

, - , 437 (2) . , .