Hyundai Tucson , Hyundai Tucson, - Tokyogarage.ru
OILHyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

C Hyundai Tucson, 2.7 ., .
C
1 1620
2   10 100
3 11 310
4  3400 8240
5  3000 8500
6 ()  6000 15 000

, - ( Tucson) , 437 (2) . , .