Hyundai Tucson , Hyundai Tucson, - Tokyogarage.ru
OILHyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

C Hyundai Tucson, 2.0 ., .
C
1 1600
2 3200
3 2400
4 4000
5 5600
6 , - 1600
7 (), - 1600
8 (), - 3500
9 1600
10 () 6400
11 (-) 3500
12 2600
13 ABS 1600
14 5200
15 3500
16 2400

, - ( Hyundai Tucson) , 437 (2) . , .