Hyundai Trajet , Hyundai Trajet, - Tokyogarage.ru
OILHyundai Trajet
Hyundai Trajet

Hyundai Trajet

Hyundai Trajet

C Hyundai Trajet, 2.0 ., .
C
1 2800
2 1600
3 960
4 1440
5 8000
6 1600
7 1280
8 1600
9 2240
10 1920
11 1120

, - ( Hyundai) , 437 (2) . , .