Hyundai Santa Fe , Hyundai Santa_fe, - Tokyogarage.ru
OILHyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

C Hyundai Santa Fe, 2.4 ., .
C
1 1600
2 1600

, - ( ) , 437 (2) . , .

9 21 , .
, - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , .