Hyundai Santa Fe ( ) 🔴 Hyundai
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Hyundai Santa Fe ( )

Hyundai Santa Fe ( )

Hyundai Santa Fe

[galer_vik_1]

C Hyundai Santa Fe, 2.4 ., .
C
1 1600
2 1600

, - ( ) , 437 (2) . , .

9 21 , .
, - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , - ( ) , 437 (2) . , .