Hyundai i40 , Hyundai I40, - Tokyogarage.ru
OILHyundai i40
Hyundai i40

Hyundai i40

Hyundai i40

C Hyundai i40, 1.6 ., .
C
1 980
2 1400
3 840
4 1680
5 1960
6 1400
7 1120
8 1400
9 7000
10 1260
11 2450

, - ( Hyundai) , 437 (2) . , .