Daihatsu - Daihatsu
OIL
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5
. 102 . 9
. 17 . 3
. 14 . 5Daihatsu
Daihatsu

Daihatsu

. , , , Daihatsu, . .. Daihatsu, , . , , . , . Daihatsu . , , . . – Daihatsu, . , , , , , . Daihatsu, – . , . Daihatsu, .
, , . - , , . , , . , Daihatsu, , . , Daihatsu, . , , , . – . , Daihatsu, . , . , ,
, , , , , Daihatsu. , . WINS Daihatsu, . , , , .