Daihatsu - Daihatsu
OILDaihatsu
Daihatsu

Daihatsu

, , . , , . , , , , Daihatsu, , , , . . .

Daihatsu :

C (.)

Daihatsu 41 .
.


, , , , . , – , – , . , . , , Daihatsu, . , , . , , , , . , , . , Daihatsu . , , . , . , , , , , . , , , , . , , Daihatsu . . «» , « » , . , , , , . , , , . . , .